• Miễn phí giao dịch
  • Hỗ trợ nhiều loại ngân hàng (danh sách)
  • Tải ShopeePay tại đây
  • Chuyển khoản tới ID yappa
  • Hoặc quét mã QR sau để chuyển khoản: