Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng
Lưu ý phần nội dung chuyển khoản ghi địa chỉ email của bạn (phần trước dấu @) Tài khoản Vietcombank Số tài khoản: 0011004117670 Chủ tài khoản: Nguyễ...
Thu, 19 May, 2022 at 11:13 AM
Thanh toán qua ZaloPay
Lưu ý phần nội dung chuyển khoản ghi địa chỉ email của bạn (phần trước dấu @) Miễn phí giao dịch Hỗ trợ nhiều loại ngân hàng (danh sách) Tải ZaloPay tại...
Tue, 25 Oct, 2022 at 11:30 AM
Thanh toán qua link thanh toán Paypal
Lưu ý phần nội dung chuyển khoản ghi địa chỉ email của bạn (phần trước dấu @) Đơn vị tiền nhận là USD. Nếu bạn thanh toán bằng đơn vị khác thì mình sẽ ...
Mon, 25 Jul, 2022 at 1:43 PM
Thanh toán qua ShopeePay
Lưu ý phần nội dung chuyển khoản ghi địa chỉ email của bạn (phần trước dấu @) Miễn phí giao dịch Hỗ trợ nhiều loại ngân hàng (danh sách) Tải ShopeePay t...
Sun, 30 Jan, 2022 at 12:36 PM
Thanh toán qua VinID Pay
Miễn phí giao dịch Hỗ trợ nhiều loại ngân hàng (danh sách) Tải VinID tại đây Chuyển tiền đến số điện thoại sau: 0387918882
Tue, 21 Mar, 2023 at 1:15 AM