Danh sách các trang web mua truyện từng giao dịch và bảng giá

(Danh sách sẽ thường xuyên được cập nhật)


Bảng giá được ghi theo dạng [Tiền tệ trong trang:Tiền Việt]

Ví dụ [1:50] có nghĩa là 1 đơn vị tiền trong trang = 50 VND


Truyện chữ

 1. http://jjwxc.net (Tấn Giang) [1:50]
 2. http://xxsy.net (Tiêu Tương) [1:50]
 3. http://www.qianluxiaoshuo.com (Tiền Lộ) [1:61]
 4. http://book.qq.com - https://yunqi.qq.com (Văn học Đằng Tấn/Vân Khởi) [1:50]
 5. http://qidian.com (Khởi Điểm) [1:50]
 6. http://popo.tw (POPO/PO18) [1:11.5]
 7. https://read.douban.com/ (Đậu Biện) [1:5000]
 8. http://myrics.com (Mễ Quốc Độ) [Liên lạc để lấy giá]
 9. http://ebook.longmabook.com (Long Mã/Hải Đường) [1:1275]
 10. https://www.doufuyuedu.com/ (Đậu Hủ) [1:50]
 11. https://www.pubu.com.tw (Pubu) [1:1150]
 12. http://wenxue.iqiyi.com (Ái Kỳ Nghệ tiểu thuyết) [1:50]
 13. https://www.hanwujinian.com (Hàn Vũ Kỷ Niên) [1:50]
 14. https://www.gongzicp.com (Trường Bội) [1:50]
 15. https://www.hongshu.com (Hồng Thự) [1:50]
 16. https://yuedu.163.com (Võng Dịch Vân) [1:50]
 17. https://www.youdubook.com (Hữu Độc) [1:50]
 18. http://www.xieben.com (Tả Bản) [1:50]
 19. https://hareading.com (Duyệt Duyệt) [Liên lạc để lấy giá]
 20. http://bgwxc.com (Bố Cô) [1:50]
 21. http://www.lcread.com (Liên Thành) [1:50]
 22. https://www.ciweimao.com (Thứ Vị Miêu) [1:50]
 23. https://book.sfacg.com (SF khinh tiểu thuyết) [1:50]
 24. https://www.shubl.com (Thư Đam) [1:50]
 25. http://www.laikan.com - https://www.zuitang.com (Ma Thiết/Túy Đường) [1:50]
 26. https://www.ruochu.com/ (Nhược Sơ) [1:50]
 27. https://www.iceread.com/ - https://www.hotread.com (Hỏa Tinh) [1:50] 


Truyện tranh

 1. http://ac.qq.com (Truyện tranh Đằng Tấn) [1:50]
 2. http://comico.com.tw (Comico Đài Loan) [Liên lạc để lấy giá] 
 3. https://www.kuaikanmanhua.com (Khoái Khán Mạn Họa) [1:50]


 • Danh sách này có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là nếu truyện bạn cần có text nằm trong số các trang này thì 100% là tớ có thể mua được cho bạn.


 • Nếu truyện bạn cần nằm ngoài danh sách?

Không sao, chỉ cần truyện bạn cần không nằm trong danh sách các truyện VIP hình tại link dưới phần tham khảo, thì bạn vẫn có thể đề nghị tớ mua truyện tại trang bạn cần. Có điều là bạn phải chấp nhận làm chuột bạch, tức là nếu lỡ tớ mua truyện cho bạn trong trang đó mà không thể lấy text VIP được, thì các bạn cũng phải chấp nhận nhé T_T Vì thế trường hợp kiểu này thì nên thử test mua/nạp số tiền tối thiểu thôi nhé :"(


Tham khảo