Thông tin

Có hai hình thức nạp trang này:

 • Bạn cung cấp thông tin game cho tớ. Tớ nạp thẳng vào tài khoản cho bạn. Giá bán bằng giá của thẻ rẻ nhất có trong bảng giá. Thông tin cần cung cấp là:

  1. Tên tài khoản
  2. Tên server
  3. Nền tảng game: iOS/Android
 • Bạn mua thẻ và tự nạp. Trang này hỗ trợ nạp bằng các loại thẻ dưới đây.

  1. J Card
  2. China Mobile
  3. Shanda Card
  4. China Unicom
  5. Qcoin


Quy trình tự nạp

 1. Nếu nạp qua web thì vào đây.
 2. Nhập các thông tin tài khoản và chọn mức muốn nạp.
 3. Bấm 确认充值.
 4. Nạp theo hình dưới.